TOBB Yazılım Meclisi Sektör Sorunlarını Gündeme Taşıyor

TOBB Yazılım Meclisi Sektör Sorunlarını Gündeme Taşıyor
TOBB Yazılım Meclisi sektör sorunlarını gündeme taşıyor
 
 
Sektör sorunlarını hükümete aktarmak üzere TOBB Sektör Meclislerince sunulmakta olan, sektörel sorun ve çözüm önerilerinin dile getirildiği “Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’’ bu yıl Mart ayında yapılacak.
 
Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Mehmet Akyelli tarafından yapılan çalışma ile de sektörümüzdeki önemli sorunlar ve çözüm önerileri ilgili bakanlara aktarılacak. Şurada sunulacak Yazılım sektörünün ilk 5 sorunu ve çözüm önerilerini tespit etmek üzere çalışan Türkiye Bilgisayar Yazılımı Meclisi dernek üyelerimizin de katkısını bekliyor. 
En son Ekonomik Şurada dile getirilen sorunlar ise şunlar;
 
Sorun 1
Ulusal yazılım stratejisi eksikliği
 
Açıklama
Yazılım sektörü, Türkiye’nin sürdürülebilir ve uzun dönemli kalkınması için sektörlerin işletme verimliliğinden, ürettikleri ürün ve hizmetlerinin küresel rekabette başarılı olabilmelerine, toplumun bilgi toplumuna dönüşebilmesine kadar ülkemizin tüm alanlarını en yakından ilgilendiren stratejik bir sektör olmasına rağmen, sektörü koordine edecek bir kurum ve Ulusal Yazılım Stratejisi bulunmamaktadır.
 
Çözüm Önerisi
 
TOBB öncülüğünde, kamu ile koordineli sektörün strateji ve politikalarını oluşturacak bir ajans-enstitü kurulmalıdır. Makro stratejilerin planlanması, uygulama hedeflerinin belirlenmesi ve izlenmesi, kamu ve özel sektör ile koordinasyonun sağlanması, Değişim Yönetimi ile tespit edilecek stratejilerini şartlara göre güncelleyecek bu yapı ile Ulusal Yazılım Politikaları Tespit ve Koordinasyonu tek çatı altında toplanmış olacaktır.
 
İlgili Kurum
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, DPT
 
Sorun 2
 
Nitelikli bilişim elemanı eksikliği
 
Açıklama
Yazılım elemanı eğitiminin mevcut müfredatı, çok hızlı gelişen sektörün yeniliklerini takip edememekte, ihtiyaç duyulan konular yetkin eğitmenlerce verilememekte, bu durum yazılım sektörü için ihtiyaç duyulan nitelikli bilişim elemanının yetiştirilmesini engellemektedir. Üniversite eğitimi dışında, “Nitelikli Bilişim Elemanı Yetiştirmek (NBEY) İçin Eğitim Gereksinimlerinin Tespiti” DPT, İŞKUR ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yapılmış ve kısa sürede sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte, uluslararası standartlarda bir eğitim programı hazırlanıp İŞKUR Genel Müdürlüğüne sunulmuştur.
 
V. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
32 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
 
Çözüm Önerisi
Sektörün ihtiyaçlarını karşılayıp yeni iş imkânı sağlamak üzere İŞKUR tarafından kabul edilen bu program acilen başlatılmalı, alınacak sonuçlara göre çeşitlenip yaygınlaştırılmalıdır.
 
İlgili Kurum
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR
 
Sorun 3
Yazılım sektörüne yönelik uygun teşviklerin, risk sermayesinin ve fonun olmaması
 
Açıklama
Yazılım sektörüne ilişkin destek ve teşvik programlarındaki yazılım projelerinin değerlendirme ve kabulünde, mevcut kriterler (Oslo-Fraskati) göz önünde bulundurularak, ülkemiz koşullarına göre yeni bir değerlendirme yapılmasına ve sektöre yönelik girişim sermayesi oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
 
Çözüm Önerisi
• Yazılım projesi desteklemede kabul kriterleri yeniden düzenlenmeli ve destek tutarlarının ödeme süresi kısaltılmalı, • Ön ödemeli proje destekleri (TTGV, Risk Sermayesi) sektöre uygun hale getirilip geliştirilmeli, 
• Ulaştırma Bakanlığında toplanan Evrensel Hizmet Fonu ve diğer fonları, sektörün gelişmesine katkı sağlayacak şekilde yönetecek idari yapılar oluşturulmalıdır.
 
İlgili Kurum
Sanayi Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, DPT, TÜBİTAK, KOSGEB
 
Sorun 4
Kamu yazılım ihaleleri düzenlemelerinin ürünlerimize kamu talebini arttıracak nitelikte olmaması
 
Açıklama
Yazılım ürünlerimizin uluslararası pazarda rekabet edebilir hale gelebilmesi ve ihracatının artabilmesi, öncelikle ülkemizde sektörün güçlenmesi ve kurumsallaşmasına bağlıdır. 
Yazılım firmaları özellikle kamunun yazılım ihalelerinde kendilerini geliştirebilecek hacimde projeler bulabilmektedir. Yazılım ürün ve hizmetleri ile ilgili kamu ihalelerinde yazılım sektörünün özelliklerinin göz önüne alınması sektörün gelişmesi için büyük önem arz etmektedir.
 
V. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 33
 
Çözüm Önerisi
• Kamu yazılım ürünü ve hizmetleri alımlarında, yazılım projelerinin doğası gereği, tek bir yıla bağlılığı ortadan kaldırılmalı, iç pazarı desteklemek amacıyla, tüm kamu yazılım projelerinde özel sektör tercih edilmeli,
• Yazılım ürün ve hizmetleri ihalelerine ilişkin düzenlemeler özel sektörün katılımıyla acilen yeniden yapılandırılmalıdır.
 
İlgili Kurum
KİK
 
Sorun 5
Yazılım ürün ve hizmetleri üzerindeki yüksek vergi yükü
 
Açıklama
Sektördeki vergi düzenlemelerinin büyümeyi teşvik edecek, derinleşmeyi sağlayacak ve ihracatı güçlendirecek şekilde yapılması büyük önem arz etmektedir.
 
Çözüm Önerisi
Özellikle eğitim sektöründe, yazılım ürün ve hizmetlerindeki KDV oranı eğitim malzemeleri ile aynı oranda olacak şekilde yeniden düzenlenmeli, yazılım ürünleri işletmelerde demirbaş yerine tüketim malzemesi kapsamına alınarak masrafa eklenmeli ve yazılım ihracatını teşvik edecek vergi muafiyeti getirilmelidir.
 
İlgili Kurum
Maliye Bakanlığı, DTM
 

Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği
Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 1240 Sokak No:3, 16245 Osmangazi/Bursa
Tel: + 90 (543) 5728840 Faks:0 224 999 24 47 E-Posta:bilgi@bisiad.org.tr