İnsan Kaynakları İyi Niyet Bildirgesi

İnsan Kaynakları İyi Niyet Bildirgesi

 

Bilişim Sektörü İş Adamları Derneği Üye Kuruluşları;

   İşe alım  esnasında başvuruda bulunan kişi üye bir kuruluşta çalışıyor ise önce üye kuruluş ile iletişim kurar.

   Meslektaşlarından toplu eleman transferi yapmaz, haksız rekabete yer vermez.

   Gelişimin kaliteli insan gücüyle yapılacağını bilir, hayat boyu öğrenme ilke ve prensiplerini benimseyerek çalışanlarının mesleki gelişmelerine katkıda bulunur, liderlik eder ve özendirir.

   Çalışanlarının işyerlerindeki sorunların çözümünü öncelikli olarak içeride aramaları için onlarla iletişim halinde olur.

   Çalışanların zorluklar karşısında kolayı seçmeleri yerine mücadeleye teşvik etmek için gereken çabayı sarfedecek politika ve tutum içinde olur.

   Yönetimi altındaki çalışanının toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesine liderlik eder ve onları bu konuda özendirir.

   BİSİAD Üye Kuruluşları, yukarıda belirlenen tutum ve davranışlarda bulunmak üzere politika geliştireceklerini taahüt ederler.

Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği
Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 1240 Sokak No:3, 16245 Osmangazi/Bursa
Tel: + 90 (543) 5728840 Faks:0 224 999 24 47 E-Posta:bilgi@bisiad.org.tr